Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
o Lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, užsisakydami mūsų naujienlaiškį, sukurdami paskyrą mūsų internetinėje parduotuvėje ar pirkdami prekes be registracijos, taip pat dalyvaudami mūsų lojalumo programoje Jūs patikite mums savo duomenis, kuriuos mes tvarkome šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais.
o Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri yra naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
o Duomenų valdytojas – UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas, įmonės kodas: 302664768, PVM mokėtojo kodas: LT100006324416, buveinės adresas: Gedimino pr. 2A-1, Vilnius, LT-01103. Duomenų valdytoju Wojciech Sano-Jankowiak el. paštu datacontroller.lt@fi-group.eu arba telefonu +370 5 204 1389.
o UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.
o UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas imasi atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikos reikalavimus.
o Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas.

o Dėl kai kurių mūsų naudojamų trečiųjų šalių paslaugų, pavyzdžiui, „Shopify“, „Google Analytics“, „Google Maps“, „Wishlist Rocket“, „Restock Rocket“, „Klaviyo“ ir „Return Prime“, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąsias šalis už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. 

Siekdami užtikrinti, kad jūsų duomenys, perduodami į trečiąsias šalis, būtų apsaugoti, įgyvendinome įvairias apsaugos priemones, įskaitant šias: 

 • duomenų perdavimo sutartys: su kiekvienu iš mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų esame sudarę duomenų perdavimo sutartis, kuriose reikalaujama, kad jie saugotų jūsų duomenis pagal tuos pačius standartus, kaip ir mes; 
 • įmonei privalomos taisyklės: įgyvendinome įmonei privalomas taisykles – vidaus taisyklių rinkinį, reglamentuojantį asmens duomenų tvarkymą mūsų organizacijoje ir jos filialuose.

Taip pat toliau stebėsime teisinę ir reguliavimo aplinką ir atliksime visus būtinus savo duomenų apsaugos praktikos pakeitimus, kad užtikrintume, jog jūsų duomenys visada būtų apsaugoti.

o Asmens duomenų gavėjai 

Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su šių kategorijų gavėjais: 

 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjai: tai įmonės, kurių paslaugomis naudojamės, kad galėtume sklandžiau vykdyti savo veiklą, pavyzdžiui, duomenų prieglobos paslaugų teikėjai, elektroninės rinkodaros paslaugų teikėjai ir mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjai. Jūsų asmens duomenimis dalijamės tik su tais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie sutiko saugoti jūsų duomenis pagal tokius pačius standartus, kaip ir mes; 
 • vyriausybinės agentūros: jūsų asmens duomenimis galime dalytis su vyriausybinėmis agentūromis, jei to reikalauja įstatymai arba jei manome, kad tai būtina siekiant įvykdyti teisinę prievolę, apsaugoti mūsų teises ar nuosavybę arba užtikrinti kitų asmenų saugumą; 
 • kitos trečiosios šalys: galime dalytis jūsų asmens duomenimis su kitomis trečiosiomis šalimis tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jei esate davę mums sutikimą tai daryti arba jei manome, kad tai būtina siekiant ištirti, užkirsti kelią ar imtis veiksmų dėl neteisėtos veiklos, įtariamo sukčiavimo ar kitokių mūsų paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų. 

o Jei turite klausimų ar abejonių dėl savo asmens duomenų, susisiekite su mūsų duomenų valdytoju Wojciech Sano-Jankowiak el. paštu datacontroller.lt@fi-group.eu arba telefonu +370 5 204 1389. 

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi šiais teisiniais pagrindais: 

 • sutikimas: jūsų asmens duomenis galime tvarkyti gavę jūsų sutikimą, pavyzdžiui, kai užsisakote mūsų naujienlaiškį arba suteikiate mums leidimą naudoti jūsų asmens duomenis konkrečiu tikslu; 
 • sutarties vykdymas: galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume su jumis sudarytą sutartį, pavyzdžiui, kai perkate prekę iš mūsų svetainės; 
 • teisinė prievolė: galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume teisinę prievolę, pavyzdžiui, kai mokestiniais tikslais privalome kaupti duomenis apie jūsų pirkinius; 
 • gyvybiniai interesai: galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina siekiant apsaugoti jūsų arba kito asmens gyvybinius interesus; 
 • teisėti interesai: jūsų asmens duomenis galime tvarkyti dėl mūsų teisėtų interesų, pavyzdžiui, kai jūsų duomenis naudojame siekdami tobulinti savo produktus ir paslaugas arba norėdami teikti jums informaciją apie naujus produktus ir akcijas. 

Konkretūs teisėti interesai, kurių siekiame: 

 • užtikrinti jums geresnę apsipirkimo patirtį, įskaitant asmenines produktų rekomendacijas ir tikslinę rinkodarą; 
 • tobulinti mūsų produktus ir paslaugas, remiantis jūsų atsiliepimais; 
 • teikti jums informaciją apie naujus produktus, akcijas ir renginius; 
 • apsaugoti mūsų verslą nuo sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos. 

Visada imsimės priemonių, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir teisėtai. Turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis dėl teisėtų interesų, ir mes nutrauksime jūsų duomenų tvarkymą, nebent turėsime įtikinamų priežasčių toliau juos tvarkyti.

o Norėdami atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kreipkitės tiesiogiai į mūsų duomenų valdytoją Wojciech Sano-Jankowiak el. paštu datacontroller@pandorastore.lt. El. laiške būtinai nurodykite savo vardą ir pavardę, kad galėtume nustatyti jūsų tapatybę. Gavę jūsų prašymą, kiek tik įmanoma greičiau atšauksime jūsų sutikimą ir laikysimės šio įsipareigojimo.

3. Duomenų tvarkymo tikslas: Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas)
o Asmens duomenys: El. pašto adresas
o Pagrindas: sutikimas.
o Duomenų tvarkymo (pranešimų siuntimo) terminas – 2 metai. Suėjus šiam terminui, jei neatnaujinsite savo prenumeratos, naujienlaiškiai Jums nebebus siunčiami
o Jūs bet kada turite galimybę atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@pandorastore.lt arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.
o Mes pasyviai saugosime Jūsų duomenis dar 1 metus po Jūsų sutikimo atšaukimo (pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų).
o Asmenims, kuriems yra mažiau negu 16 metų, negalima teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę (-es). Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
4. Duomenų tvarkymo tikslas: Asmeninės paskyros elektorinėje parduotuvėje administravimas ir užsakymų valdymas
o Asmens duomenys: Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai, telefono numeris; parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija, naudota lojalumo kortelė; pirkimų atliktų per paskyrą istorija
o Pagrindas: 1) Sutikimas (sukuriant paskyrą). Jūsų sutikimą naudotis paskyra mes laikome gautu, kai Jūs atliekate taisyklėse numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją. 2) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. 3) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. 4) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.
o Duomenų tvarkymo terminas: Jūsų paskyra bus aktyvi 2 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros. Suėjus šiam terminui, paskyra bus panaikinta ir jos duomenys ištrinti. Jūs bet kada turite teisę savo paskyrą ištrinti patys. Arba kreiptis pagalbos į info@pandorastore.lt
o Jei per paskyrą buvo perkamos prekės ar paslaugos, atskirų pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) yra saugomi pardavėjo buhalterinėje apskaitoje 5 metus.
o Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto prekių pristatymo būdo, su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, adresas, kita kurjeriui aktuali informacija) yra perduodama prekių pristatymą atliekančiam partneriui.
o Priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, mokėjimo informacija yra perduodama apmokėjimo paslaugą administruojančiam partneriui (pvz., paysera).
o Jeigu pildydami paskyros anketą ar sutikdami su duomenų tvarkymu, Jūs pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją. Mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Tokių duomenų tvarkymas - kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų tvarkymo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
5. Duomenų tvarkymo tikslas: Prekių pardavimas / užsakymo įvykdymas (neregistruoti vartotojai)
o Asmens duomenys: Vardas, pavardė, el pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai, telefono numeris; parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija;
o Pagrindas: 1) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. 2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. 3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.
o Duomenų tvarkymo terminas: Pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) yra saugomi pardavėjo buhalterinėje apskaitoje 5 metus.
o Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto prekių pristatymo būdo, su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, adresas, kita kurjeriui aktuali informacija) yra perduodama prekių pristatymą atliekančiam partneriui.
o Priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, mokėjimo informacija yra perduodama apmokėjimo paslaugą administruojančiam partneriui (pvz., paysera).
6. Duomenų tvarkymo tikslas: Lojalumo klubo administravimas
o Asmens duomenys: Vardas, el. pašto adresas (privalomi duomenys), pavardė, gimimo data, telefono numeris, adresas korespondencijai (neprivalomi duomenys). Taip pat kaupiami pirkimo pasinaudojant atitinkama lojalumo klubo kortele istorija (kada, kokioj parduotuvėj pirkta, kokios prekės, prekių kaina).
o Gimimo datos duomenys nėra privalomi, tačiau siūlome jį nurodyti, nes gimtadienio proga savo lojalumo programos dalyviams siekiame pateikti ypatingus pasiūlymus.
o Jeigu pageidaujate paštu gauti UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas sezoninį katalogą, mums reikalingas tikslus Jūsų vardas, pavardė ir adreso korespondencijai duomenys.
o Jeigu sutikote gauti UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas naujienas, Jūsų el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį naudosime UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas naujienų ir pasiūlymų siuntimui Jums.
o Pagrindas: 1) sutikimas; 2) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. 3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.
o Duomenų tvarkymo terminas: 2 metai po paskutinio pasinaudojimo kortele. Suėjus šiam terminui narystė stabdoma. Duomenų sunaikinimo terminas - 1 metai nuo narystės sustabdymo.
o Jeigu pildydami paskyros anketą ar sutikdami su duomenų tvarkymu, Jūs pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją. Mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Tokių duomenų tvarkymas - kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų tvarkymo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
7. Duomenų tvarkymo tikslas: Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas
o Asmens duomenys: Kliento įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data; užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreiptasi, jo aplinkybės, data, vieta, kliento prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, lojalumo kortelės numeris, kita užklausoje pateikiama informacija; kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.
o Užklausa gali būti pateikiama per interneto svetainę pandorastore.lt , el. paštu, paštu, atsiunčiant žinutę, komentarą socialiniuose tinkluose, paliekant atsiliepimus interneto svetainėse.
o Pagrindas: 1) Sutikimas (sukuriant paskyrą). Jūsų sutikimą naudotis paskyra mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Taisyklėse numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją. 2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. 3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.
o Duomenų saugojimo terminas: 12 mėnesių. Jeigu dėl užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.
o Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.
o UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas neviešina savo susirašinėjimo su klientais informacijos. Tačiau jei kliento užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.
o Pasibaigus šioje privatumo politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas negalės įvykdyti šio reikalavimo, jeigu užklausa bus pateikta per UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas neadministruojamas interneto svetaines / socialinių tinklų paskyras.
8. Jums besilankant duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams.
o Tuo tikslu mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, svetainės tobulinimui, jas padarysime patogesnes Jūsų naudojimui.
Slapukai naudojami, kad Jums būtų patogiau:
9. a) Prisiminti savo nustatymus;
10. b) Būtų lengviau prisijungti prie savo paskyros;
11. c) Sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį;
12. d) Siekiant pagerinti turinį mūsų svetainėje.
Tikimės, kad Jums tai tinka. Jeigu ateityje pakeisite nuomonę, galėsite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinti įrašytus slapukus.
13. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
o Jūsų duomenys tam tikriems atvejams bus perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.).
o Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
o Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
o Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, ar asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
o Jeigu UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės interneto svetainėje www.pandorastore.lt pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.
14. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
o Paprastai duomenys tvarkomi Europos Sąjungois / Europos ekoniminės erdvės teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.
o Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba klientas davė sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:
o sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
o Šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, ES komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
o Gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“ ) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV ).
15. Duomenų subjekto teisės
Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
o žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
o susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
o reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
o savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
o reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
o teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
o teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
o Skundo pateikimas - jei manote, kad jūsų duomenys buvo tvarkomi nesilaikant teisės aktų, turite teisę pateikti skundą Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/lt/, el. paštas ada@ada.lt, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.
16. Visais duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo klausimais kreipkitės į UAB FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas; info@pandorastore.lt; duomenų valdytoju Wojciech Sano-Jankowiak datacontroller.lt@fi-group.eu
17. Siekdami apsaugoti kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, gavęs prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, duomenų valdytoja turi teisę imtis papildomų veiksmų nustatyti asmens tapatybę, pvz., prašyti nurodyti kitus registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis ar išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu, prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, duomenų valdytojas prašymą atmes.
18. Gavus prašymą dėl bet kurios teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikus aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, prašymas bus išnagrinėtas per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir prašymų skaičių, duomenų valdytojas turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai informuojant duomenų subjektą iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodant tokio pratęsimo priežastis.
19. Jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymas taip pat pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jeigu prašyme nurodytas kitas atsakymo būdas.
20. Jeigu bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės ir priežastys, sudarančios pagrindą atsisakyti tenkinti prašymą, apie tai bus pateiktas motyvuotas atsakymas.